Mara Nicoara
1948 - 2021

...Şi se făcea că eram pe o planetă...

...Şi se făcea că eram pe o planetă stearpă
Plante carnivore mă-nconjurau şi faţa
Mi-o apăram cu palma smulgîndu-mă cu greu
Iar cînd am vrut să mă orientez după soare
Polii erau devoraţi de sori roşii din care picura
sînge mereu.
Alergam cu veşmintele rupte şi nu mă puteam opri
Răsuflarea cuiva ucigătoare o simţeam caldă în ceafă
Petrele îmi muşcau călcîiele şi aş fi dat
Orice pe o cană cu apă.

O lacrimă mi-a curs şi s-a oprit pe piept
Oasele acelui cuiva grele ca moartea în ea s-au închis
Sub povară nu mai aveam răsuflare şi mă micşoram
pînă ce
Ascunsă după pleoape-am adormit...
- Şi-n vis
Se făcea că eram pe o planetă stearpă...

 

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.