Mara Nicoara

Acasă

Acasă, vom îmbrăca veşmintele fericirii
Mănunchiuri de levănţică vom risipi prin colţuri.
Aburul de argint al bucuriei, dealul cu păpădii,
Acasă, lumina blîndă îţi vindecă
Sufletul convalescent.
Pe dealuri, berbeci cu coarne răsucite,
Ogorul uscat, în care nu au căzut încă
Seminţele acestui timp neîndurător.
Vîntul îşi atîrnă măştile duioase prin grădinile toamnei,
Treaptă cu treaptă urcă marea peste stîncile sărate
în care timpul şi-a săpat cuiburi rotunde.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.