Mara Nicoara

Aparţin atît de mult

Trîmbiţele cocoşilor fac spărturi în cer,
Să cadă ploile peste degetele crăpate ale pămîntului.
Iau un bulgăre în palme şi sub ochii mei
Din el seminţele scot degete suave.
Aparţin atît de mult acestui pămînt!
Cu piepturi prea fragede mînjii lărgesc orizontul -
Berzele albe le poţi atinge cu fruntea
Pentru că sîngele meu e zbor.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.