Mara Nicoara

Ars poetica

Poezia, cutie sacră din argint,
Sclipind în vîrful unui munte,
Spre ea îţi tîrăşti cu greu trupul 
Acest tiran plin de toate poftele
Dornic să bea toate mările,
Să mănînce toate holdele, turme de animale şi
peşti,
Dornic să-şi vindece melancolia cărnii
în grotele albastre ale iubirii.
Urcînd treptele miilor de cărţi
Vei vedea poezia
Ea nu se aruncă precum mărgăritarele
Ea este steaua
Nu felinarul.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.