Mara Nicoara

Astăzi cu floarea de magnolia

grădina amurgului creşte în oglinzi
pînă ce peştii aurii vor aluneca pe acoperişuri înfrunzite
astăzi cu floarea de magnolia am suferit
putrezirea apei în vază

un corn de vînătoare sună curbînd
sticla ferestrelor şi ploaia dansînd desculţă e tînără
cum tineri sînt bărbaţii cînd mîngîie cîinii.

 

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.