Mara Nicoara

Astăzi

Voi învăţa să fiu umilă, voi învăţa să fiu regină,
Voi învăţa să port chilimbar, să deretec odăile zilei.
Cît eşti lîngă mine totul e strălucire şi dans
Oglinda lumii mai este întreagă şi nu cad
cioburi triste.
Păşesc mereu peste altă rochie
ca peste un prag nou
Şi cred că dincolo de uşă e fericirea.
O floare este frumoasă în orice poziţie,
Sînt o pasăre trecînd prin cercuri de foc.
Mătasea pielii mele este astăzi imaculată.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.