Mara Nicoara

Ca o pasăre

Cît timp există pe pămînt cea mai umilă floare,
Cît timp există mecanismul miraculos
al vieţii,
în funze, în furnici, în oameni, în pomi,
Cît timp stelele nu sînt stinse cu mitraliera,
Merită să trăieşti ca o pasăre în flăcări.
Turmele albe ale valurilor au scobit în pietre
Globuri pentru ceasornice,
în pieţe s-au adunat fructe sudice.
Cît timp pe cîmpiile verzi mai creşte grîul,
Cît timp oraşele se mai văd în depărtare
ca o lumină de aur,
Trebuie să trăieşti ca o pasăre în flăcări,
Trebuie să dovedeşti că adevărul
Nu este un felinar care luminează
obiectele pămîntului -
El este soarele rostogolindu-se prin fiecare zi.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.