Mara Nicoara

Car de triumf

Gura mea este un trandafir,
Sărută-mă să nu mă veştejesc.
Zăpada se ridică în fluturi de purpură
Am spart oglinzile şi curg mările.
Astăzi timpul este un aurit car
de tiumf
înaintînd cu spiţele lui imense peste
oraşe, peste iarba verde
a dealurilor.
Sîngele tău curge lipit de sîngele meu.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.