Mara Nicoara

Casa

Ce poate fi casa noastră decît această cîmpie
Pe care mergem,
Printre turmele păscînd,
Cu burţile pline de turmele viitoare,
Umbra aurie a florilor pe fruntea noastră.
Ce poate fi casa noastră decît aceste străzi
Pe care mergem
Printre clădiri cu ferestre deschise,
În ogoarele metalice ale lunii,
Marile uzine în care mîna omului
Pune zborul în pasărea de metal.
Ce poate fi casa noastră decît aceşti oameni,
Printre care trăim -
Atît de sinceri sînt, încît sîngele
Şi-l flutură în văzduh, la sărbătorile cetăţii.
Ce poate fi casa noastră decît patria?

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.