Mara Nicoara

Cîntec pentru ţară

Pe degetele mele păsări albe cresc
Dar toamna cu căruţa ierbii-şi încep călătoria
La porţile de grîu veghez, rămîne
Pe umeraşe vechi, copilăria.

Chiar de voi trece peste podul lumii neştiută,
Un tînăr plop în vînt de primăvară,
Chiar de-mi va fi orbită o iesle pentru flori
Mai dulce decît pîinea mi-e numele tău, ţară.

 

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.