Mara Nicoara

Cîntec străvechi

Tu, cel care înveşmîntat în roşii şalvari de mătase,
Într-o piaţă plină de ceţuri, melancolice gînduri sufli
În turla de aur a unei catedrale
Strălucitoare ca un flaut,
Tu care spui: lumina e bună,
Iată, sufletul meu se îndepărtează pe ape
Fără putinţă de întoarcere.
Cîntă flautul această melodie scurtă,
Înaintăm pe biciclete
Prin trandafiri, garoafe, salcîmi înfloriţi,
Şi numai steaua ştie
Ce băutură îşi sclipeşte ochiul verde
Pe masa din ultimul han.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.