Mara Nicoara

Copiii

Ei nu ştiu cît de mare este lumea cea mare,
Ei nu ştiu lumina de început
Cînd în ouă minutarele stau pe cifra zero
Ei nu ştiu că şi crinii sînt devoraţi de aerul lacom
Ca şi mierla, grîul
O, siluetele lor tinere alergînd în lumină
Printre ierburi şi mici animale sculptate.
O secure de piatră trebuie pregătită
Pentru aceste abatoare ale timpului.
Cum aleargă fericiţi pe biciclete de vînt
în acest anotimp, fermecător de roşu.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.