Mara Nicoara

Crizanteme

Nişte crizanteme zdrenţuite,
Nişte crizanteme
din picuri roşii, strălucind
în grădină ca sîngele,
şi lacul, un ochi luminînd
sub cerul întunecat,
Lacul, ceasornic de buzunar,
stomac ce digeră obiectele
verii: pomii galbeni, bărcile,
pălăriile, sticlele goale,
pieţele vechi cu porumbei,
trestia,
Clipele de aur, ale dragostei noastre
Care primele au lunecat în adînc.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.