Mara Nicoara

Dar e tîrziu

Ating cu palmele rănile tale
Ca într-un somn cu ochii deschişi.
Regina se plimbă printr-un salcîm, regele vînează,
Cad pe cîmpiile mării albatroşi ucişi.

Sînt închisă într-o sferă îngheţată.
Tu eşti aşteptatul, dar e tîrziu.
Pe locul unde-am fost trăit
De multe secole respiră grîul viu.

 

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.