Mara Nicoara

De dragoste II

Camioane roşii vin cu zăpadă
Pe şoselele văzduhului
Se răstoarnă peste case, parcuri, pomi.
Grădinile iernii au înflorit pe geamuri.
Ia-mi inima din piept
Petală cu petală şi un miros auriu
Se va lăsa peste mobile
O, paradisul
Din camera strîmtă ca o colivie
Doi scatii galbeni caută seminţe
În colbul cărţilor vechi.
Sîntem atît de nevinovaţi încît o piatră
Luată în mînă se acoperă cu sălcii verzi.
Obiectele lumii sînt atinse şi de cei răi
şi de cei buni.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.