Mara Nicoara

Despre lucruri

Ascultă cum se învecheşte argintul
În trîmbiţele ce sună învierea păpădiilor
Şi nu mai mîngîia cu palmele tale de carne dulce
Pe obrajii mei uzi, urma corăbiilor naufragiate.

Ochii se opresc mereu pe lucruri
Dar dincolo de lucruri ce este oare?
Poate o ţară mult îmbelşugată şi ciudată,
Poate umbra mea, arsă de ninsoare.

 

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.