Mara Nicoara

Despre suflet

Lucrurile au importanţa pe care le-o acorzi:
Pentru mine e foarte importantă zăpada alinînd ogorul
Pentru mine e foarte importantă poezia
Aruncată asemeni mărgăritarelor pe străzi.
Pentru mine e foarte importantă familia
Pieptul meu e zid de apărare în noaptea roşie,
Iar patria mea e familia mea.
Pentru mine e foarte importantă familia, şi chiar ciulinii;
Mi-s dragi cuvintele răsunătoare ale ţăranilor la oraş -
Ei, obişnuiţi să vorbească de pe un deal pe altul
Acolo în aerul pur al satelor unde clopotul de seară
Le reaminteşte de suflet.
Pentru mine sînt foarte importante cuvintele de argint
Ale limbii române,
Pe care se aşază prea des negreala indiferenţei.
Fiecare este ceea ce iubeşte, ceea ce urăşte,
Dragostea şi credinţa ridică insule şi popoare
Pe ape pustii.
Clopotul de seară
Se aude deasupra patriei.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.