Mara Nicoara

Dialog

Zice: îţi dau aur.
Ce e mai preţios pe lume ca aurul?
- Tu nu ştii cum sună, strigă, zornăie,
mîngîie, urlă, cîntă, ţipă, plînge,
Cuvîntul „copil"?
Tu nu ştii ce aur e cuvîntul copil?
Tu nu ştii ce pietricică de aur e fiecare
cuvînt al limbii române,
Cum s-a rotunjit rostogolindu-se din
secol în secol?
Cum apele vremii i-au sporit strălucirea?
Tu nu ştii cum se moare pentru cuvinte
Cîţi au murit pentru „libertate"?
Cîţi au murit pentru „independenţă"?
În cuvinte sîntem noi, cu vieţile noastre
Şi tu-mi vorbeşti de aur,
Aur, acest noroi al stelelor,
Cînd cuvintele sînt apa şi aerul,
Sînt viaţa şi patria noastră.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.