Mara Nicoara

Din nou

Te-au părăsit zeii, păsările se reîntorc
tot mai puţine,
Holdele galbene stau nemişcate,
Zgomot de roţi pe căile depărtate ale văzduhului.
Din cînd în cînd
întunericul se lasă
Peste Munţii Carpaţi.
Turme blînde pasc ierburi amare.
Sufletul abia palpitînd
Se va ridica din nou pe ceruri eterne.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.