Mara Nicoara

Dragoste

Pe malul mării spui: a înverzit firea,
Cîmpiile înflorite ale pămîntului se continuă sub ape,
Acolo în pomi verzi se coc fructele minunate ale peştilor,
Lanuri de porumb sorb roua de pe stele.
Această ploaie de lalele negre este noaptea,
Fiecărui fir de iarbă i se înclină un cal alb,
Marile focuri din subpămînturi,
Marile flăcări din frunze.
Sculptează vîntul în munţi chipuri de basm,
Sculptează dragostea în suflete conturul ţării.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.