Mara Nicoara

Duminica

Am tăiat fîşii manuscrisele tale cu versuri
Scrise pe hîrtie de mătase
În această duminică visătoare petrecută
de mine printre mobilele albe,
Şuviţele din hîrtie izbucneau în flăcări
Tu băteai cuie dulci în pantofii balerinelor
Beai bere aşezat printre ierburi mirositoare,
Printre căsuţele melcilor,
Ei îţi scriau pe trup
hieroglife ciudate.
Intri pe uşă, miroşi a flori, a tutun, a trup tînăr,
Eu mă aplec umilă peste chiuveta din bucătărie
Ziua de azi se spală din farfurii
Mă arunc în baia albastră cu lapte de iapă,
Mă arunc în baia roşie a unui trandafir,
Şi vin spre tine, între un pas şi altul
se dărîmă imperii,
Regele meu, noi sîntem lanul de grîu.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.