Mara Nicoara

Eminescu II

O mare sînt cuvintele limbii române,
Fiecare val ridică spre cer o statuie de purpură şi aur.
Eminescu, tînăr zeu
Eminescu a făcut lumină peste ape
Ridicînd pămîntul limbii române,
Munţii glorioşi ai singurătăţii sale,
Cîmpiile cu iarba melancoliei.
Fiecare cuvînt scris de Eminescu este o statuie,
Stea strălucind în arbori.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.