Mara Nicoara
1948 - 2021

Eu plîns...

Tu, pleoapa de sus a lumii
Eu, pleoapa de jos.
Între noi creat doar pămîntul
Nouă şi lui aducem prinos.

Omul dintîi absent
Modelează-o bucată de tină.
Şarpele uimit de alb
Pîngări pe Eva cu lumină.

De-atunci tristeţea creşte în lucruri
Şi poartă în ele o moarte.
Tu, cearcăn al lumii de sus,
Eu plîns într-o lume de departe.

 

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.