Mara Nicoara

Flori

Sună în vînt cimbrul sălbatic, macii şi garofiţele,
Crinii cîntă din trompete de argint,
Fiecare floare cîntă astfel, fiecare vorbeşte cu alt miros
O, cuvintele înfloresc în grădina patriei,
Cîmpii întregi cu flori, preamărind limba română.
Corăbii vin de departe să le simtă mirosul,
Cîrmaci veniţi cu corăbii vor să le cumpere.
Dar noi nu avem cîmpii de vînzare,
Dar noi nu avem munţi de vînzare,
Noi nu avem istorie şi trecut de vînzare,
Noi nu avem viitor de vînzare.
Cuvintele limbii române trec din secol în secol
Înflorind paşnic
În grădina patriei.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.