Mara Nicoara

Foame

Mi-este foame de muzică
Prea multe cuvinte cad prin parcuri,
tone de frunze moarte,
Mi s-a acoperit trupul.
Orchestra de muzicanţi orbi, cîntînd
La patul zăpezii, în care agonizează
privighetoarea albastră.
Vîntul, tropotindu-şi saboţii pe tabla acoperişului,
Vapoarele roşii pe cocoaşa norocoasă a mării,
Cea care aleargă repede, nu se ştie unde.
Mi-este foame de muzică,
Mi-este dor de o poezie despre lună.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.