Mara Nicoara

Focul

Cade ceasornicul pe pămînt, cifrele orelor
se împrăştie ca grăuţele,
Unele intră în ţărînă şi încolţesc alte ceasuri.
Lanul de floarea soarelui lunecă şi el în pămînt
Aşa ne învaţă fizica: toate obiectele cad în pămînt
Iar pămîntul este un foc purificator.
Cade paharul cu apă, cade vechea clădire, cade iarba,
statuia albă cade, împrăştiind în jur valuri de
aur, cade zăpada, portocalele, pisicile cad tot
pe pămînt deşi zboară noaptea pe acoperişuri,
cuvintele cad într-o ureche imensă, care adună
toate sunetele, cade sîngele,
Cade crinul alb pe toba pămîntului.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.