Mara Nicoara

Galbenă floare

Aş vrea printr-o minune să vii,
Să rîd cu tine de această frică îngrozitoare
Care mă coboară în mările singurătăţii
Alături de păsări, de peşti, de ninsoare,
E o umilinţă să-mi fie astfel teamă,
De parcă n-aş fi o fiinţă gînditoare
Printr-un aer mai pur ca respiraţia grîului
Trec pe dealuri turme migratoare.
Eu rămîn în această cameră
Avînd destinul lucrurilor trecătoare
Am crezut că va lumina în bezna secundelor
Dragostea mea, ca o galbenă floare.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.