Mara Nicoara

Gînduri

Ninge, şi este înconjurat de zăpadă
Fiecare obiect de pe pămînt.
Bunica mea este o ţărancă sănătoasă
Trăind aceeaşi zi la fel de nouăzeci de ani
Ograda, animalele blînde, satul,
Nu e niciodată singură, vorbeşte cu prietenul ei,
Dumnezeu.
Eu am ajuns în oraşul făcut din cuburi albastre
M-am învăţat să stau la cozi, să nu vorbesc
tare, să nu ţin cîine,
Să nu salut fiecare om pe stradă,
Eu ştiu cine este Picasso, am învăţat singurătatea
lumilor,
Zădărnicia unui trandafir arzînd o secundă în vază,
Cunosc oglinzile blestemate ale adîncurilor,
Mări de gheaţă, în care orice gînd se umple de frig.
... Dar mai e iubirea, pasăre galbenă,
Crescînd odată cu iarba
Şi murind odată cu ea.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.