Mara Nicoara

Grijile unei dimineţi

Să cumpăr: pîine, lapte, miere de salcîm,
Să ud arborele negru al melancoliei,
Să duc la spălătorie: rochia bleu,
Ziua mohorîtă de ieri,
Iluzia scînteietoare, buzele muşcate, floarea
De crin.
Coborîm pe scări de incendiu în mare
Cînd adevărul în care locuim ia foc.
Ziua de ieri
Mi-a săpat găuri cît vulcanii în pantofi.
Nu mai face umbră
Peste cioburi de orologii şi statui.
Poştaşul aduce bani de aur şi
Un cal troian.
Copii cresc, pun întrebări,
Vine ziua
Cînd nu ştii ce să le răspunzi.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.