Mara Nicoara

Grîul patriei

Strămoşii mei au cioplit munţii,
Blînzii mei strămoşi care au păzit grîul patriei noapte şi zi,
L-au trecut dintr-un an într-altul pînă la noi.
Înţelepţii mei strămoşi au păzit grîul limbii române
Fiecare bob o pasăre de aur
Cîntînd.
Mulţi au vrut să ne cotropească patria
Cu caii să calce grîul în picioare
Cu caii să calce cuvintele în picioare
Dar ca pleava bogatelor veri au fost spulberaţi.
O, cum cîntă cuvintele
Peste pămîntul liber al patriei.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.