Mara Nicoara

În piaţă

Muzica înfăşurată pe benzi roşii
În burta porumbeilor albi
Muzica, stropi grei lunecînd ca
o ploaie fertilă
Fiecare picătură conţinînd
o sămînţă de iarbă
Nespus de încet prelingîndu-se pe
obrazul din piatră al statuii
Ocolind merele din piatră,
pocnind ca o bilă pe scări
O, muzica aceasta, venind peste
valurile verzi ale pomilor
venind din ape,
Aducîndu-ne aminte de bunătate
şi iubire.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.