Mara Nicoara
1948 - 2021

Început

Amintirea acelei păsări galbene,
Ca un foc uşor pîlpîind deasupra munţilor.
în ouă limbile de ceasornic sînt pe cifra zero.
Grîul făgăduinţei cade blînd în ogor
Zilnic urc trepte care nu vor mai fi 
îmi perii părul şi camera se umple de mierle,
în oraş obiectele albastre ale amurgului
Strălucesc palid
Doar inorogul alb al lumii
Răvăşeşte florile cuminţi din grădină.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.