Mara Nicoara

Joaca

Să zicem că eu sînt tata şi tu eşti mama
eu mă duc cu tramvaiul la mare aduc
zăpadă scoici pescăruşi ne construim
o casă eu merg la servici curăţ
crinii de praf tu faci un copil să zicem
că băţul acesta este un
cal alergînd departe îţi aduc
puţină primăvară nişte
păsări nişte albăstrele copilul
acesta nu seamănă cu noi scoate ochii
păpuşilor ochii
florilor bate cu pumnul în masa
de ceară a zilei noi nu eram
atît de insensibili
draga mea ştii cît am plîns la amurgul
unui fluture melci
ne scriau pe frunte semne strălucitoare
cînd ne pierdeam în pădurile roşii
ale toamnei noi nu ţipăm albim
în tăcere stăm
pe terasă privim minutarele
ceasornicului din steaua depărtată.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.