Mara Nicoara

Jurnal IV

Hoinăreşti pe cîmpuri galbene de rapiţă
Regină a ploii, vîrtejuri, picături
Dulci ca boabele de struguri.
În colţurile casei am aşezat mănunchiuri
albastre de levănţică
Iar muzica dilată apa mării în care
ne scăldăm
Pînă în copilărie sînt trei bărci roşii
Pipa de argint,
Stupi de argilă în care albine harnice
clădeau o lume fericită,
Rufele albe pe frînghii în grădină.
Pînă în copilărie mai e doar moartea.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.