Mara Nicoara

Liniştea stelelor

Cînd scriu eu, se face tăcere în lume.
Ocrotiţi-mă în cetatea din pietre albe,
în cetatea cu străzi săpate în holdele
de grîu
şi pe care soarele trece ca un car de luptă.
Ocrotiţi-mă în oraşul de piatră.
Cînd scriu eu se face linişte în lume,
Ocrotiţi-mă, am sufletul mai mare
decît trupul pietrelor,
El are ca graniţe grădinile galbene
ale toamnei
şi este atît de fragil
încît cuvintele, ca vrăbiile albastre,
îi pot izbi.
Ocrotiţi-mă, cum în vechile cetăţi era ocrotit focul -
ca să fie lumină
în casele voastre.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.