Mara Nicoara

Lumina de atunci

Privighetoare să fiu,
Să cînt de plăcere:
Caii regeşti topiţi în ţărînă albă -
Coifuri sclipitoare, armuri,
Unde este imperiul, vulturul mării,
Unde macii şi iasomia, unde
Lumina de atunci
Pe blîndele dealuri -
Doar cîte un obiect dezgropat din pămînt
Mai păstrează zgomotele glorioaselor bătălii.
Deasupra ţărînii albe se află cetatea,
Pietrele caldarîmului amestecate asemeni
ierbii de către veacuri,
Ceasornicele acoperite cu argint.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.