Mara Nicoara
1948 - 2021

Nelinişte

Umbrele sînt ierburi gri
Şerpi pîndind cu ochii de văpaie
Clipa blestemat-i în odaie
Cariul nopţii brusc încremenit.

Şi ce-ncepu să şopotească
Şi mă pîndeşte-un vasilisc
Prin colţuri mii de chipuri isc
şi cheia înverzi de teamă-n broască.

În jur se-ntinde-un abur roşu.
În cercul strîns neîncetat
Căţelul pămîntuli s-a spînzurat
Şi-atunci deodat' cîntă cocoşul.

 

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.