Mara Nicoara

Ninge

Ninge, şi este înconjurat de zăpadă
Fiecare obiect de pe pămînt.
Bunica mea este o ţărancă sănătoasă
Trăind aceeaşi zi la fel de nouăzeci de ani
Ograda, animalele blînde, satul,
Nu e niciodată singură, vorbeşte cu prietenul ei,
Dumnezeu,
Eu am ajuns în oraşul făcut din cuburi albastre
M-am învăţat să nu vorbesc
tare, să nu ţin cîine,
Să nu salut fiecare om pe stradă,
Eu ştiu cine a fost Picasso, am învăţat singurătatea
lumilor,
Zădărnicia unui trandafir arzînd o secundă în vază,
Cunosc oglinzile blestemate ale adîncurilor,
Mări de gheaţă, în care orice gînd se umple de frig.
Dar mai e pasărea galbenă a iubirii
Crescînd odată cu iarba
şi murind odată cu ea.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.