Mara Nicoara

Obiectele

Să nu te loveşti tot timpul de obiecte,
Să nu fii trîntit de un crin, de o mare, de o muzică,
Sîntem legaţi de obiectele lumii printr-un cordon ombilical,
Hrană şi aer aducînd spre fiinţa nostră plăpîndă.
Tabloul, dulapul sculptat, vor trăi şi după moartea mea,
Faţa de masă brodată de mine cu albăstrele
Va fi atinsă cîndva de mîinile
unei alte femei.
Cum alergăm sub morile de vînt ale stelelor,
Cum suferim sub morile de vînt ale stelelor,
Cum suferim pentru un cuvînt care nepăsător
zboară ca păpădiile,
Cum trăim, cît de pătimaş trăim...

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.