Mara Nicoara
1948 - 2021

Pasărea fericirii

Ce ştim despre galbena pasăre a fericirii?
Sare cîteva clipe, în zilele cînd vrea ea, pe stradă,
Fîlfîie odată cu muzica în lumina de cristal
a unei sufragerii
Deasupra mesei la care stăm cuminţi, aşteptînd
Pîinea, peştele şi vinul.
Cînd crezi că ai prins-o, ţîşneşte ca o
jucărie de aur în ierburi,
Şi după ea cade amurgul, cu ţărmurile lui pustii,
cu marea,
Cauţi un obiect, o fiinţă, o floare, de care
Să te poţi agăţa ca să supravieţuieşti pînă
a doua zi
De ce ne strîngem în braţe, iubite, din
dragoste sau teamă?
Într-o piaţă păsările ciugulesc zăpada.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.