Mara Nicoara

Patrie dulce

Stau şi te pîndesc vulturii
Departe, pe munţii îngheţaţi,
Armate întregi de vulturi pe nori.
Stau şi pîndesc armate întregi de vulturi,
Deasupra mării, şi sub apele grele,
De mii de ani vulturii pîndesc şi încearcă
Să cucerească aerul tău de aur.
Pe dealurile molcome trec cirezile toamnei
Grîul anului străluceşte blînd în hambare
Cîtă vreme pe aceste locuri mai există oameni şi mai există grîu
Nimic rău nu ne poate atinge.
Cei care ne-au cotropit au fost duşi de colburi,
Cei care au dat cu pietre, de pietre au fost loviţi,
Cei care vor să ucidă cu vorbe
De viermii vorbelor vor fi mîncaţi.
Pe dealurile molcome trec cirezile toamnei
Deasupra pădurilor străluceşte luceafărul eternităţii tale,
Românie, patrie dulce şi bună,
Nicicînd vulturii negri nu vor atinge
Aerul tău de aur.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.