Mara Nicoara

Petalele zăpezii

Pe prundişul de aur
Sar vrăbiile roşii.
Număr petalele zăpezii
Dincolo de care se întinde cîmpia cu suliţi
a acestei singurătăţi,
Dincolo de care sînt stelele, ţevi de argint,
uriaşe,
Prin care cineva ne absoarbe în marele nimic,
Tot ce cade în iarbă este devorat:
oraşele cu suple cupole, floarea
albastră, farfuria
de porţelan, carele gloriei, iubirea
Numai vrăbiile sînt eterne, sărind
Prin grădinile suspendate ale salcîmilor.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.