Mara Nicoara

Pîinea

Valuri de grîu copt sub soarele vremurilor
Deasupra pămîntului României,
mări şi mări de grîu,
Mereu altă generaţie seceră grîul cu grijă,
Culegînd boabele, împrăştiate pe jos ca nişte
stele strălucitoare.
Sîntem o patrie de oameni paşnici
Noi am împumutat blîndeţea de la grîu,
Noi am învăţat răbdarea de la munţii
Pe care zăpezile coboară ca nişte lebede.
Marile pîini, de forma rotundă a pămîntului,
Marile pîini, pe mesele noastre.
Grîul, hrana poporului nostru
de mii de ani,
Grîul, aurul poporului nostru,
Grîul, limba română dulce şi veşnică.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.