Mara Nicoara

Plaja

O invazie de fluturi pe mare,
Ca şi cum apele ar respira prin fluturi.
Trec corăbiile prin ochiul soarelui.
Ele transportă grîul dintr-un secol într-altul.
Creşte părul meu tot mai adînc sub nisip,
Tot mai departe de mine,
Lunecă şuviţele ca nişte şerpi roşii.
Sînt o lacrimă neagră uitată pe plajă.
Poate mîine va veni peregrinul,
Pe valuri călcînd cu picioare curate.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.