Mara Nicoara
1948 - 2021

Poate n-ai să te retragi...

Şi iată că în cîmpiile transilvane
Pămîntul se frămînta ca o turmă de bivoli
Evadînd prin aceleaşi misterioase germinaţii.
De te uiţi printre ierburi ca printre degete
Ţi se va pare că cerul plouă cu piei de animale tinere
Şi poate n-ai să te retragi dincolo de ultimul cearcăn
Pentru că, iată,
Liliacul a înflorit
Ca un foc alb.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.