Mara Nicoara
1948 - 2021

Poem al vîrstei II (Pragul mîncat de buruieni)

Pragul mîncat de buruieni. Fruntea luminii prăbuşită
pe gratii de ferestre. Punct durut în cerc fără uşă.
Strigătul şarpe cu lacrima în gură. Nu - drum de apă
cu pietre albe de peşti, nu - drum de aer plouat cu
triluri. Florile de pe covor pajişte, umbrele de pe
pereţi arbori. Cerul dincolo de sticlă. Plîng anii
vînduţi. Zadarnic. Mai degrabă renasc din nisipuri
piramidele cu timp putred în vine decît posibilă
reîntoarcerea la gestul cu miros de lapte. Pentru
fiecare creşte un copac în pădure.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.