Mara Nicoara

Poem neterminat

Străzile nu se mai termină, plouă în cai
Intestinele lor suave înconjoară o maşinărie complicată.
Doamne, cum mişcă picioarele cu grijă să nu cadă
Înaintînd printre nouri cu fruntea plecată.
Poate vom merge spre insule
Unde fericiţi vom creşte asini şi miei.
Cineva sugrumă cu biciul păsări,
Penele lor cad pe umerii mei.
Mergem şi mergem, pînă la subsuori
Un rîu galben ne ciuguleşte cu boturi reci.
Poate sînt peşti, poate stele flămînde,
Poate n-o să ajungem în veci.
Cine a aprins focul vieţii în subpămînturi,
Cine ne-a învăţat respirarea,
Cine roteşte galaxiile, suflă aer în păsări,
Cine a ridicat în două picioare marea?

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.