Mara Nicoara

Poetul

Poetul este necesar la sărbători
Să cînte la un crin, el este pasărea phenix
Prima victimă pe rugul adevărului.
Poetul umple pieţele cu pîine, e necesar la
ridicarea oraşelor de gheaţă, lustruieşte
corăbiile de argint din fundul mării
El ninge, şi nimeni nu este în oraş să vadă,
El este aruncat pe trotuare ca boabele de mărgăritar,
Poetul este foarte necesar ca pasăre.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.