Mara Nicoara

Raţiunea

Pleacă vapoarele, ţîşnesc avioanele de luptă
Strălucesc în noapte rafale de întrebări şi răspunsuri
Orice obiect de pe pămînt este luat în stăpînire,
Orice obiect din cer,
Insula trandafirie de coral,
Moara de vînt rotindu-se
şi înnegrind lanul de floarea-soarelui,
Oraşele, ca nişte oglinzi pe cîmpie,
Bibliotecile lumii, sarcofage conţinînd civilizaţii
străvechi,
Tot mai puţine pete albe;
O, raţiunea cucereşte totul,
distruge totul,
În primul rînd pe sine:
Mărul de pe creangă crescîndu-şi singur viermele
Care îl va arunca în întuneric şi spaimă.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.