Mara Nicoara

Regină a ploii

Hoinăreşti pe cîmpuri galbene de rapiţă
Regină a ploii - vîrtejuri, picături
Dulci ca boabele de struguri.
în colţurile casei am aşezat mănunchiuri
albastre de levănţică
Iar muzica dilată apa mării în care
ne scăldăm.
Pînă în copilărie sînt trei bărci roşii,
Pipa de argint,
Stupi de argilă în care albinele harnice
clădesc o lume fericită,
Rufele albe pe frînghii în grădină.
Pînă în copilărie mai este doar moartea.

Copyright - 2012 Mara Nicoară. Toate drepturile rezervate.